Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

PZP a havarijné poistenie

Porovnajte ceny všetkých poisťovní a uzavrite povinné zmluvné poistenie online za 2 minúty.
V ktorej poisťovni dostanem najlacnejšiu ponuku havarijného poistenia? Získajte najlepšiu cenu za okamih.

Nebaví Vás behať po poisťovniach? Šetrite svoj čas a peniaze, porovnáme vám ceny poistenia za okamih:

>>> porovnanie cien PZP

>>> porovnanie cien havarijného poistenia

Povinné zmluvné poistenie

PZP kryje náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla:

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení;
 • škody vzniknuté poškodením, zničením;
 • odcudzením alebo stratou veci;
 • ušlý zisk;
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym
 • zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov.

Základný limit poistného plnenia (najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti) je pri škodách na zdraví a nákladov pri usmrtení 5 000 000 €, v prípade ostatných nárokov 1 000 000 €.

Havarijné poistenie

Čo možno poistiť (aké riziká) havarijným poistením?

 • živelná udalosť, zásah tretej osoby, stret so zvieraťom / zverou, havária z cudzej či vlastnej viny, krádež a lúpež, úmyselný požiar, výbuch
 • súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby

K základnému poisteniu je možné dojednať rôzne pripoistenia, napr.:

 • Batožiny
 • Osôb prepravovaných poisteným vozidlom
 • Čelného skla, resp. všetkých skiel
 • Náhradného vozidla
 • Finančnej straty – GAP