Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie domu a domácnosti

Poistite svoj domov výhodne! Uzavrite poistenie online cez internet:

>>> kalkulačka poistenia domu a domácnosti

Na výber máte z poistenia nehnuteľností a z poistenia domácnosti – hnuteľného majetku.

Účelom komplexného poistenia, ktoré ponúka poistenie budov a domácnosti, je chrániť Váš majetok pred živelnými pohromami a ostatnými poistnými rizikami, ktoré môžu nastať v dôsledku neočakávaných životných situácií.

Poistné riziká:

  • požiar, výbuch, úder blesku, dym, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu, námraza, zemetrasenie, lavína, prepad neznámej dutiny, náraz vozidla, pád lietajúceho telesa, voda z vodovodného zariadenia
  • krádež, vandalizmus po vlámaní, lúpež, sklo
  • prepätie
  • zodpovednosť za škodu
  • právna ochrana