Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Cestovné poistenie

Porovnáme za Vás za okamih desiatky ponúk cestovného poistenia, stačí si vybrať to najvýhodnejšie a poistený ste s okamžitou platnosťou:

>>> kalkulačka online cestovného poistenia

Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie v prípade nečakaných udalostí v zahraničí. Predmetom poistenia sú v zmysle poistnej zmluve liečebné náklady, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu atď.:

  • Liečebné náklady – vzniknuté v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahraničí, pri ktorých nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život a zdravie poisteného.
  • Zodpovednosť za škodu – náhrada skutočnej preukázanej škody vo vzťahu k inej osobe.
  • Batožina – veci osobnej potreby, určené na cesty a pobyt poisteného pri poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži.
  • Úrazové poistenie – kryje trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu.
  • Storno zájazdu, dovolenky – je náhrada storno poplatku platená cestovnej kancelárii, ak z vážnych dôvodov nemôže poistený nastúpiť na zájazd, dovolenku.
  • Nepojazdnosť vozidla – v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo odcudzenia osobného motorového vozidla v zahraničí.

Možné pripoistenia:

  • Manuálna práca
  • Zimné športy a rizikové športy
  • Chronické ochorenia